<< Назад към списък конференции

Регистрация за

лв.

Вие сте:
Моля въведете преференциален код (ако имате такъв)
Друг вид участие:
Попълнете Вашата информация (като участник)
Въведете вашите имена
Въведете вашия e-mail адрес
Въведете заеманата от Вас длъжност
Сесии
Моля, отбележете събитието в което ще участвате
Обяди
Коктейли
Допълнителни участници (от същата организация / фирма )
Изберете броя на допълнителните участниците от вашата организация, които ще регистрирате
Попълнете информацията за участника
Въведете името на участника, който регистрирате
Въведете e-mail адреса на участника, който регистрирате
Въведете заеманата от участника длъжност
Сесии
Обяди
Коктейли
Информация за контакт
Ако не работите във фирма, моля поставете тире в полето.
Изберете държава
Въведете адрес
Въведете град
Възведете ZIP
Въведете телефонен номер
Въведете факс
Въведете web-site
Въведете продукти / услуги
Въведете фирмане дейност
Въведете бранш
Моля, попълнете необходимите данни за издаване на фактура
Въведете име на фирмата
Въведете идентификационен номер
Въведете ИН по ДДС
Въведете данъчен адрес
Въведете град
Въведете пощенски код
Въведете телефон
Въведете факс
Въведете МОЛ

Готово, приключих с въвеждането на информацията.


 

ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ

Тази регистрационна форма представлява Вашият договор за участие в събитието.

ПЛАЩАНЕ

Регистрация за слушател (до 1 ноември) – 360 лв.
Всички изброени цени са без ДДС
Представители на държавни и академични среди и студенти получават отстъпка от 50% от цената за регистрация. При регистрация на повече от един слушател от дадена фирма/организация, всеки втори получава отстъпка от 50% от цената на първия, а всеки трети е с безплатно участие.

Моля, носете си копие от платежно нареждане или друго банково удостоверение за плащане на регистрацията в деня на събитието.