Какво предлагаме

Споделяме установените добри практики

Контрол на версии


 • Проследяване на историята на кода и функциите.
 • Работим отделно и обединяваме работата си.
 • Работим по нови версии и да отстраняваме грешки в стари версии.
 • Връщаме времето назад и възстановяваме стари версии.
 • Проследяваме промените между версиите.

Изисквания за проследяване


 • Поддръжаме списък с известни проблеми и как се решават.
 • Можем да проследим грешките до конкретна версия.
 • Можем да проследим грешките до разработчика.
 • Можем да проследим грешките възникнали от внедряване.
 • Поддържаме връзка между грешките и техните решения.

Документиране на софтуера


 • Документираме подробностти по внедряването.
 • Документираме подробностти за програмиране, организация, структура и правила на работа.
 • Документите трабва да са лесно достъпни, редактируеми и с версии.

Управление на разработването


 • Запазваме всичко в VCS.
 • Запазваме всчки версии.
 • Запазваме информация за debug за да проследим изпълнението.
 • Стремим се да установим екзотични грешки в началото на развоя.

Тестване и валидиране


 • Започваме тестването възможно най-скоро, не го отлагаме във времето.
 • Провеждаме автоматични тестове.
 • Създаваме статистики от тестовете.

Оптимизация на кода и проследяване


 • Използваме симулации там където е възможно.
 • Записваме информация за Debugging, tracing & logging
 • Стремим са да поддържаме кода с възможно най-малък размер.