всяко събитие има свой уникален линк. натиснете на линк по-долу за да ви се отвори формата

Линк към събитие -->   register
Линк към събитие -->   export