• Представете си, че сте успели

  Айнщайн каза, че въображението е по-важно от знанието.
  Колкото по-ярко и по-точно представите успеха си,
  толкова по-лесно ще бъде да го последвате.

  Клиентски взаимоотношения
  Как да го направя?
  Идея
  Работа в екип
  Комуникация с екип
  Изработване на план
  Постигане на целите
 • Работещ софтуерен продукт
  основен показател за напредък
  Нашата цел е да премахнем проблемите с поддръжката или
  поне да ги направим прозрачни за крайния потребител.
  Разбиването на големи проекти на отделни малки работни задачи е единствения начин
  за качествено и във срок изпълнение на проекта
  Хора занимаваши се с управление на бизнеса и разработчици трябва да работят заедно върху
  изпълнението на проекта.
 • Нека бъдещето дойде сега
  Internet of things -- 212 милиона свързани устройства
  Изграждане на -- Мрежи от сензори
  Изграждане на -- Управление на устройства
  Изграждане на -- Домашна автоматизация
  Изграждане на -- Контрол през smart телефона
  Изграждане на -- Интелигентни електронни измервания

Творчество

То не е голяма работа. То е като нашето дишане - част от това което сме ние. То е като важна идея, която се появява отново и отново. Ние създаваме идеи в живота, с фокус върху вашия бизнес модел, като гарантираме че продукта или услугата ще добавят нова реалност за вас.

Разработване

Нашият най-голям преоритет е да създадем и доставим на клиента необходимият му софтуер. Най-ефикасният и ефективен начин за предаване на информация на нашия екип е разговорът "лице в лице".

Качеството

Нашият систематичен подход към управлението на качеството и риска позволява на нашите клиенти да се съсредоточат върху основните си бизнес функции и цели. Подобреното качество намалява риска от промяна в бизнеса и осигурява ефективна възвращаемост на инвестициите за ИТ проекти.

Поддръжка

Знаем, че е важно не само да имате страхотен софтуер, но и да имате отлична подкрепа. След като се разработи приложение, то се превръща в съществена част от бизнеса на клиента. Приложенията трябва да останат функционални и готови да отговорят на нови възможности и бизнес нужди.

От 07 юли на 2017 г. СИ ЕС ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД изпълнява договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0208-C01 с наименование “Внедряване на иновативна платформа Smart Home”.
Основната цел на проекта е осигуряване на инвестиционна подкрепа за осигуряване на технологична обезпеченост за пазарното внедряване на иновативен продукт - пазарна реализация на платформа Smart Home.
Общата стойност на проекта е 385 196.00 лв., от които 294 674.94 лв. европейско и 52 001.46 лв. национално съфинансиране. Собственото съфинансиране е в размер на 38 519.60 лв.

Крайната дата на проекта е 07 октомври 2018 г.